REFUZ DE RĂSPUNDERE

Site-ul ro.zaper.org informează utilizatorii sitelui, că este creat cu un caracter educativ general și cu scopul de a vainforma.

 

Site-ul  ro.zaper.org se străduiește să furnizeze informații complete și fiabile pe fiecare site web, inclusiv pe acest site. Cu toate acestea, compania nu este responsabilă și nu poate garanta exactitatea, exhaustivitatea și actualitatea datelor și informațiilor furnizate.

 

 

Site-ul  ro.zaper.org nu este responsabil pentru daune directe sau indirecte, inclusiv profiturile pierdute ca urmare a utilizării informațiilor disponibile de pe acest site. Acest lucru este valabil și pentru toate celelalte site-uri web.

 

 

În ciuda dovezilor, logicii, faptelor și a faptului că informațiile au fost utilizate și verificate personal de către proprietarul site-ului zaper.info, precum și de către producător și comerciantul, producătorul și comerciantul nu garantează, revendică și nu sunt responsabili că furnizarea de pe site-ul web zaper.info este complet exactă, completă sau fără erori. , Producătorul, comerciantul, site-ul zaper.info și produsele oferite în acesta nu sunt destinate să prescrie tratament.

 

 Orice tratamente întreprinse de clienți sunt la latitudinea lor și la riscul lor. Vă rugăm să va consultați cu medicul dvs. înainte de a continua orice tratament.

 

 

Comerciantul, producătorul nu sunt responsabili pentru daunele, cauzate de comentarii, opinii și publicații în cadrul produselor, știrile de pe site-ul web  ro.zaper.org.

Comerciantul, producătorul, nu sunt responsabili pentru descrierea și transmiterea produselor oferite pe site-ul web  ro.zaper.org.

 

Nu se oferă nicio garanție de orice fel și natură, directă sau indirectă, precum și o garanție indirectă pentru un scop specific, nu este dată în legătură cu accesibilitatea, exactitatea și fiabilitatea conținutului paginilor acestui site web  ro.zaper.org și a produselor publicate în acesta.

 Comerciantul nu este responsabil pentru niciun fel de daune și pierderi directe, indirecte, incidentale, speciale sau cauzate de utilizarea sau incapacitatea de a utiliza aceste informații și produse.

 

Această renunțare este în vigoare începând cu 28 octombrie 2016. Poate fi modificată în orice moment de către comerciant, prin publicarea proeminentă a noii revizuiri pe site-ul său web  ro.zaper.org.